Simpan SSPN Prime

Pengenalan
Simpan SSPN Prime

Skim Simpanan Pendidikan Nasional (SSPN-i) telah mula diperkenalkan pada tahun 2004. Produk simpanan jangka panjang ini bertujuan untuk memupuk sifat menabung dalam kalangan ibu bapa bagi tujuan pendidikan tinggi anak-anak ketika mereka masih kecil lagi di samping menawarkan pelbagai manfaat istimewa. Selaras dengan pelancaran produk simpanan baharu, SSPN-i telah dikenali sebagai Simpan SSPN Prime yang masih mengekalkan pelbagai manfaat dan keistimewaan yang ditawarkan sebelum ini.

SILA MASUKKAN KOD EKSEKUTIF PTPTN: 000009869

Dapatkan Surat Pembukaan Akaun SSPN Prime. Klik Di Sini
0
Saluran Simpanan
0
Geran Sepadan
1000000
Pembukaan Akaun
0
Saluran Simpanan
0
Geran Sepadan
1000000
Pembukaan Akaun

Keistimewaan

Manfaat dan keistimewaan berganda buat pendeposit dan penerima manfaat

Patuh Syariah

Pelepasan taksiran cukai sehingga RM8,000

Dividen kompetitif

Perlindungan takaful percuma yang mempunyai simpanan RM1,000 dan ke atas

Simpanan dijamin Kerajaan

Layak memohon pinjaman PTPTN

Geran Sepadan sehingga RM10,000 untuk keluarga yang layak

Syarat-Syarat

Syarat asas untuk membuka akaun Simpan SSPN Prime

Warganegara Malaysia
Pendeposit berumur 18 tahun ke atas
Penerima manfaat berumur 1 hari sehingga sebelum 29 tahun
Penerima manfaat terdiri daripada diri sendiri/ anak kandung/ anak jagaan yang sah sahaja

Panduan
Pembukaan Akaun

Ikuti langkah mudah pembukaan akaun Simpan SSPN Prime

LANGKAH 1

1. Sila layari Laman Web Eksekutif Pemasaran PTPTN
https://sspnportal.com/

LANGKAH 2

2. SIMPAN SSPN PRIME
Sila klik Pembukaan Akaun untuk pendaftaran akaun baru. Sila rujuk gambar rajah.

LANGKAH 3

3. KETAHUI SYARAT-SYARAT PEMBUKAAN AKAUN SIMPAN SSPN PRIME

1. Pendeposit dan penerima manfaat kepada akaun Simpan SSPN Prime hendaklah
warganegara Malaysia;

2. Pendeposit boleh juga membuka akaun untuk dirinya sendiri;

 

3. Setiap pendeposit hanya boleh membuka satu akaun untuk setiap penerima manfaat yang sama;

4. Penerima manfaat mestilah berumur antara 1 hari sehingga sebelum mencapai umur 29 tahun;

5. Penerima manfaat yang telah mempunyai akaun yang dibuka oleh seseorang pendeposit boleh membuka akaun bagi dirinya sendiri atau membuka akaun untuk warganegara Malaysia yang lain. Ini bermakna seorang penerima manfaat pada masa yang sama boleh menjadi pendeposit; dan

6. Pendeposit yang berbeza boleh membuka akaun Simpan SSPN Prime bagi penerima manfaat yang sama dan tiada had bilangan akaun bagi setiap penerima manfaat.

LANGKAH 4

4. KETAHUI KEISTIMEWAAN SIMPAN SSPN PRIME

1. Layak memohon pinjaman pendidikan;

2. Pelepasan taksiran cukai pendapatan ke atas simpanan bersih tahun semasa sehingga RM8,000.00 setahun;

 

 

3. Perlindungan takaful secara percuma ke atas pendeposit yang mempunyai simpanan RM1,000.00 dan ke atas*;

4. Pemberian Geran Sepadan sehingga RM10,000.00 untuk satu keluarga yang layak**;

5. Simpanan dijamin oleh Kerajaan;

6. Kadar dividen yang kompetitif dan dikecualikan daripada cukai pendapatan; dan

7. Kemudahan menyimpan di cawangan PTPTN dan lebih 3000 cawangan ejen Simpan SSPN Prime.

LANGKAH 5

5. Tarikh Permohonan*
Dijana secara automatik. Anda tidak perlu mengisi di bahagian ini.

6. Nama Pendeposit*
Pendeposit mestilah berumur 18 tahun dan ke atas, cth: nama ibu/bapa/penjaga atau pelajar yang sudah mencapai umur 18 tahun ke atas boleh membuka akaun untuk diri sendiri.

7. Warganegara*
Dijana secara automatik. Anda tidak perlu mengisi di bahagian ini.

8. Keturunan
Buat pilihan mengikut keturunan anda.

9. No. MyKad*
Masukkan No. Kad Pengenalan anda dengan betul dan TEPAT mengikut nama yang diisi di
bahagian pendeposit.

10. Jenis Akaun
Terdapat 4 Pilihan jenis akaun :

  • Untuk Anak Sendiri
  • Untuk Anak Jagaan Yang Sah / Anak Tiri
  • Untuk Diri Sendiri
  • Akaun Lain-lain

*Bagi anda yang menggunakan telefon untuk mendaftar, dibahagian jenis akaun agak sukar untuk ditekan. Anda perlu menekan simbol ini berulangkali, sehingga pilihan keluar.

11. Tarikh Lahir*
Dijana secara automatik. Anda tidak perlu mengisi di bahagian ini.

LANGKAH 6

12. Pekerjaan
Sila isikan maklumat pekerjaan anda sekiranya ada.

13. Pendapatan
Sila isikan maklumat pendapatan anda sekiranya ada.

14. Alamat Surat Menyurat*
Sila isikan alamat surat-menyurat anda yang terkini.

15. Tel. (Rumah)
Sila isikan No. Tel rumah anda sekiranya ada.

16. Tel. (Bimbit)*
Sila isikan No. Tel Bimbit anda yang terkini.

17. E-Mel*
Sila isikan alamat e-mel anda yang terkini dengan betul dan TEPAT.

LANGKAH 7

18. Nama*
Sila masukkan nama Penerima Manfaat anda iaitu (nama anak/jagaan. Jika anda memilih jenis akaun Diri Sendiri, pastikan nama sama dengan nama diruangan Pendeposit. Rujuk Langkah 5 No 6.

19. No. MyKad*
Sila masukkan No. Kad Pengenalan penerima manfaat anda dengan betul dan TEPAT.

20. Jantina*
Buat pilihan jantina penerima manfaat.

21. Tarikh Lahir*
Bahagian ini dijana secara automatik. Ia bedasarkan No. Kad Pengenalan yang anda masukkan. Pastikan tarikh lahir ini betul.

22. Nama
Sila masukkan nama Waris terdekat anda. Cth (suami/isteri/mak/bapa)

23. No. MyKad
Sila masukkan No. Kad Pengenalan waris anda dengan betul dan TEPAT.

23. No. Telefon
Sila masukkan No. telefon waris anda dengan betul dan TEPAT

LANGKAH 8

25. Amaun (RM)*
Sila masukkan jumlah simpanan anda. Minimum simpanan adalah RM20.00.

26. Kod Eksekutif PTPTN
Sila masukkan Kod Eksekutif PTPTN bernombor = 000009869
*Sekiranya anda terlepas bahagian ini, sila hubungi admin dengan kadar segera.

27. Baca & Fahami*
Sila tandakan diruangan kotak kecil, menandakan anda faham.

28. Hantar*
Pastikan maklumat anda betul dan TEPAT. Sekiranya semua dah betul sila tekan Hantar.

LANGKAH 9

29. SSPN Nombor
Dijana secara automatik. Tidak perlu mengisi di bahagian ini, Catatkan No Akaun SSPN anda untuk rujukan masa akan datang.

30. Amaun (RM)*
Dijana secara automatik bedasarkan jumlah simpanan yang anda masukkan sebelum ini. Rujuk langkah 8 No.25.

31. Bayar
Pastikan maklumat anda betul dan TEPAT. Sekiranya semua dah betul sila tekan Bayar.

LANGKAH 10

32. Pilih Bank
Pelbagai jenis Perbankan disediakan. Sila buat pilihan Perbankan yang anda gunakan.

33. Enter E-mail address*
Sila isikan alamat e-mel anda yang terkini dengan betul dan TEPAT.

34. I agree with the FPX Terms and Conditions
Sila tandakan diruangan kotak kecil, menandakan anda faham.

35. Bayar dengan FPX
Sila klik Bayar dengan FPX untuk sesi pembayaran.

LANGKAH 11

36. Diterima Daripada :
Ini merupakan Nombor Akaun SSPN anda. Sebarang urusniaga penambahan sila masukkan nombor tersebut.

37. Alamat anda yang bedaftar dengan SSPN

38. No Rujukan Resit anda yang berjaya.

39. Amaun Simpanan yang berjaya dibuat.

Tahniah! Berjaya Membuka Akaun Simpan SSPN Prime. Sila Lampirkan Resit Pembayaran Untuk Dapatkan Surat Pembukaan Akaun Simpan SSPN Prime. Klik DI SINI

 

SILA MASUKKAN KOD EKSEKUTIF PTPTN: 000009869

Dapatkan Surat Pembukaan Akaun SSPN Prime. Klik Di Sini

PANDUAN PEMBUKAAN AKAUN SIMPAN SSPN PRIME

Bagaimana Cara Untuk Membuka Akaun Simpan SSPN Prime